PDR

 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ

Okul öncesi dönemde çocukları daha yakından tanımak ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim imkanı sunmak için çocukların farklı gelişimsel alanlardaki ilerlemeleri ve bu ilerlemenin takibi önem taşımaktadır. Çocukların psikomotor (istemli kas hareketleri), bilişsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerinin yaş dönemine uygun özellikler sergileyip sergilemediğinin ya da desteklenmesi gereken yetilerin tespiti sağlıklı gelişimin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu noktada Rota Çocuklar’da eğitim kadrosu, psikolojik danışma ve rehberlik birimi, aileler ve çocuklarla işbirliği halinde çalışmaktadır.
Psikolog, çocuğun gelişim evrelerini izleyerek, ebeveyn ve öğretmenin çocukla olan ilişkisinin sağlıklı yönde ilerlemesi için rehberlik eder, çocukla ilgili yaşanan güçlüklerde destek verir, sürecin çocuğun yararına olacak şekilde ilerlemesini sağlar.

Rota Çocuklar’da okul psikoloğu;

·         Okula uyum sürecinin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesi için bu sürecin çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılmasını sağlar. Okula yeni başlayan çocukların uyum süreçlerinde aileyi yönlendirir. Çocukların güven ortamında okula uyum sağlayabilmeleri için ihtiyaçları doğrultusunda hareket eder,
·         Çocukları sınıf ortamında, etkinlik saatlerinde, serbest oyun sürelerinde ve yemek/uyku zamanlarında gözlemler; bireysel özellikleri, birbiriyle olan iletişimleri, grup ilişkileri ve yaşadıkları uyum zorluklarını
düzenli olarak takip eder,
·         Çocuğun gelişim evrelerini takip ederek, olumlu davranışın pekiştirilmesi, uyumsuz davranışın ise tespit ve çözümünde rehberlik eder,
·         Gözlemler sırasında ya da velilerden alınan bilgiler doğrultusunda ihtiyaç duyulan durumlar için veli görüşmeleri yaparak destek sunar,
·         İhtiyaçlar doğrultusunda belirlenen konularda periyodik olarak ailelere bilgilendirici seminerler düzenler, bu seminerler aracılığıyla ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadıkları güçlüklerin üstesinden nasıl gelebileceklerine dair bilgilendirmede bulunur,
·         Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilinciyle kurumumuzda gerek eğitim personellerine gerek diğer birimlerin personellerine hizmet içi eğitimler düzenler.
 
 ROTA HABERLER Tüm Haberler »
Okulumuzu Hafta içi her gün 08:00-11:00 / 15:30-18:30 saatleri arasında gezebilirsiniz.
YAZ OKULU KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR
ROTA GALERİ

T: 0 (312) 286 56 86
F: 0 (312) 286 56 89
cukurambar@rotacocuklar.com

T: 0 (312) 492 20 20
F: 0 (312) 492 00 09
oran@rotacocuklar.com

T: 0 (312) 235 66 77
F: 0 (312) 235 51 99
umitkoy@rotacocuklar.com

T: 0 (312) 492 20 20
F: 0 (312) 492 00 09
oran@rotacocuklar.com